โตโยต้าโชว์นวัตกรรมล้ำยุค ในงานบีโอไอแฟร์2011

โตโยต้าโชว์นวัตกรรมล้ำยุค ในงานบีโอไอแฟร์2011 ยักษ์ใหญ่ “โตโยต้า” ที่ทุ่มงบสร้างพาวิลเลียนสะท้อนความทันสมัยและอนุรักษ์พลังงาน แสดงความเป็นผู้นำนวัตกรรมการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการปฏิวัติเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Toyota Leads The Way Towards Better Sustainable Mobility for Society

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงในงาน บีโอไอแฟร์ เป็นครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้จัดแสดงบนพื้นที่ขนาด 2,000 ตารางเมตร ริมทะเลสาบเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2555 ภายใต้แนวคิด “Toyota Leads The Way Towards Better Sustainable Mobility Society” เพื่อต้องการสื่อถึง การสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนและก่อให้เกิดสังคมแห่งความยั่งยืน ที่ได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับความล้ำสมัย เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของพาวิลเลี่ยนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ให้ความ รู้สึกที่กลมกลืนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่อยู่เคียงคู่กัน สะท้อนถึงความทันสมัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยผนังลายฉลุรอบอาคารเพื่อปกป้องความร้อนจากแสงอาทิตย์ พร้อมกระจกม่านน้ำขนาดใหญ่ด้าน หน้าอาคาร ที่มีคุณสมบัติทั้งสามารถช่วยลดปริมาณความร้อนและลดการใช้พลังงาน พร้อมพื้นที่เพื่อการพักผ่อนด้วยสวนสีเขียว เพิ่มความร่มรื่นท่ามกลางนวัตกรรมอันทันสมัยในโตโยต้าพาวิลเลี่ยน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมชมโตโยต้าพาวิลเลี่ยนจะได้พบกับเรื่องราวจากปัจจุบันสู่อนาคต กับเทคโนโลยีของโตโยต้า โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน
ภายในอาคารของโตโยต้า นอกมีจุดผักผ่อนในสวนสีเขียว ยังได้แบ่งออกเป็น 3 โซน แสดงเรื่องราวจากปัจจุบันสู่อนาคต กับการพัฒนาเทคโนโลยีของโตโยต้า โดยโซนแรกแสดงการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งอีกโซนจะพบกับหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต “Partner Robot” ที่พัฒนาเป็นผู้ช่วยมนุษย์ มาแสดงความสามารถพิเศษให้ผู้เข้าชมอย่างใกล้ชิด รวมถึงยานพาหนะไฟฟ้าเคลื่อนที่แบบพกพา “Whee” พร้อมสัมผัสความล้ำสมัยไปกับรถต้นแบบ “Prius C” ที่สะท้อนความเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โซนที่ 1. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับโตโยต้า (Happy Living With Toyota)

จัดแสดงการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน และด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโครงการ “ถนนสีขาว” ซึ่งผู้เข้าชมทุกท่านจะได้พบกับด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
โซนที่ 2. ก้าวไปกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยกับโตโยต้า (Advanced Technology With Toyota)

นอกจากรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โตโยต้าได้พัฒนาหุ่นยนต์ Partner Robot เพื่อให้เป็นผู้ช่วยของมนุษย์ ที่มีทั้งความฉลาดและอ่อนโยน โดยได้นำวิทยาการของอุตสาหรรมหุ่นยนต์มาผสานกับสุดยอดเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมไอที โดยแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ด้าน ด้านการแพทย์ (Medical and Welfare support) ด้านการเดินทาง (Mobility support) ด้านงานบ้าน(Housework support) และด้านโรงงาน(Manufacture support) เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถเฉพาะทางให้ดีที่สุด
โตโยต้าโชว์นวัตกรรมล้ำยุค ในงานบีโอไอแฟร์2011
โซนที่ 3. การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคตกับโตโยต้า (Sustainable Future Living With Toyota)

สัมผัสรูปแบบการใช้ชีวิตและการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีในโลกอนาคตที่มีระบบการจัดสรรการใช้พลังงานสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจากการใช้พลังงานมากที่สุด

1. Smart Grid ระบบโครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ ที่จัดสรรการนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์และลม มาใช้รวมกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า
2. Prius Plug - in รถยนต์ไฮบริดที่สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟฟ้าได้ มาพร้อมกับระบบแบตเตอรีไฮบริดที่มีประสิทธิสูงขึ้น ทำให้รถสามารถวิ่งได้ ระยะทางมากขึ้น ในโหมดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว (EV mode)
3. 3D Theatre จำลองบรรยากาศของโลกอนาคตแบบ 3 มิติ ให้ความรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในโลกอนาคตที่มีการนำระบบ Smart Grid มาใช้ร่วมกับ รถยนต์ Prius Plug-in และระบบโตโยต้า สมาร์ท จีบุ๊ค ที่ใช้เทคโนโลยี เทเลเมทิกส์ในการสื่อสารและรับส่งข้อมูลต่างๆ
โตโยต้าโชว์นวัตกรรมล้ำยุค ในงานบีโอไอแฟร์2011
โตโยต้าโชว์นวัตกรรมล้ำยุค ในงานบีโอไอแฟร์2011
โตโยต้าโชว์นวัตกรรมล้ำยุค ในงานบีโอไอแฟร์2011
ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์



ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน